Loading

Klasseerinstallatie VOF Echten

VOF3
VOF1
VOF2
Verzwaren en uitbreiden pomp installaties zand en grind klasseerinstallatie VOF Echten

In samenwerking met VOF Echten heeft DROSTE Elektro het ontwerp en de levering van de elektrotechnische installaties rondom het verzwaren en uitbreiden van een zand en grind klasseerinstallatie gerealiseerd.

Onder de naam Zandexploitatiemaatschappij VOF Echten of kortweg VOF Echten exploiteren Roelofs Zandwinning en Koninklijke Smals een zandwinlocatie aan de noordzijde van de Hoogeveense Vaart. De zandwinning beschikt over een moderne en volledig elektrische klasseerinstallatie waarmee de juiste zandsamenstelling voor uiteenlopende toepassingen zoals in de beton- en metselindustrie, maar ook voor bestratingen en wegenbouw projecten kan worden geproduceerd. Kwaliteit en duurzaamheid spelen een belangrijke rol binnen de activiteiten van VOF Echten, zo krijgt bijvoorbeeld de afgegraven toplaag van het werkgebied een tweede leven als teelaarde. De zandwinning is op 28 september 2009 officieel in gebruik genomen en zal zich ontwikkelen tot een klein meer met een wateroppervlak van circa 40 hectare. De gehele exploitatieperiode zal naar verwachting 25 jaar in beslag nemen.

Leveringszekerheid richting afnemers is voor VOF Echten van groot belang. In verband met de toenemende vraag naar de zand en grind producten is het voor VOF Echten dan ook relevant om de productiecapaciteit te vergroten en de benodigde uitbreidingen binnen de procesinstallaties te realiseren. Om vraag en aanbod ook in de toekomst goed bij elkaar te laten aansluiten is binnen de bestaande klasseerinstallatie een additionele klasseersilo en pompinstallatie geplaatst en is het vermogen van de bestaande pompinstallaties vergroot.

Binnen dit project leverde DROSTE Elektro het ontwerp, de levering en de realisatie van de elektrotechnische werkzaamheden rondom het verzwaren van twee bestaande pompinstallaties. Daarnaast is de totale capaciteit van de installatie vergroot door middel van een additionele klasseersilo, pompinstallatie en diverse kleppen en afsluiters. Hiervoor is het bestaande besturingspaneel verzwaard en aangepast en zijn de bijbehorende wijzigingen in de besturing en programmering gerealiseerd.