Loading

24VDC Verdeler

Industrie3
Industrie1
Industrie2
Ontwerp en levering 24VDC verdeler voor onderzoeksinstituut MARIN

In samenwerking met Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) heeft DROSTE Elektro het ontwerp, de levering en de installatie van een 24VDC verdeling voor project “Machinekamer van de Toekomst” gerealiseerd.

De Internationale Maritime Organisatie (IMO) heeft als doel gesteld dat de CO2-uitstoot van de scheepsvaart en de maritieme sector in zijn geheel in 2030 met 50% en in 2050 met 70% moet zijn verminderd in vergelijking met referentiejaar 2008. De transitie richting alternatieve energiebronnen ter vervanging van traditionele gasolie verbrandingsmotoren speelt hierbij een belangrijke rol. MARIN onderzoekt samen met onderzoekspartners TNO, de Technische Universiteit Delft en de HAN University of Applied Sciences de CO2-uitstoot van verschillende brandstoffen en energie-omzettingssystemen. Naast de CO2-uitstoot van de verschillende systemen wordt in het zogenaamde “Zero Emissions Lab” gekeken naar factoren als rendement, betrouwbaarheid, de benodigde investering, de verwachte levensduur, omvang en gewicht. Het algeheel doel van dit project is om in kaart te brengen welke brandstoffen en technieken een structurele bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van een emissievrije scheepvaart in de toekomst.

Binnen dit project leverde DROSTE Elektro de engineering, installatie, assemblage en montage van de benodigde 24VDC verdeler. Deze verdeler zal o.a. worden gebruikt voor de stroomverdeling richting besturing, monitoring, alarmering en back-up systemen van de diverse testopstellingen.