Loading

Duurzaamheid

Duurzame elektrotechnische oplossingen voor de scheepsvaart, industrie, utiliteits- en woningbouw

Duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen is relevanter dan ooit. Steeds meer eigenaren van schepen, industrieën en gebouwen zien het belang van duurzaamheid en zijn bereid om hierin te investeren. Elektrotechnische systemen en de integratie en prestaties hiervan spelen hierbij in toenemende mate een belangrijke rol.
Voor DROSTE Elektro is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt binnen vrijwel elke activiteit. Dat betekent dat we tot in detail op de hoogte zijn van de meest duurzame oplossing en technieken binnen uw branche en die ook kunnen aanbieden. Wij laten mogelijkheden zien en berekenen de energiebesparing die binnen uw organisatie en processen mogelijk zijn. Met duurzame oplossingen dragen wij hierdoor niet alleen bij aan een betere wereld, maar bieden we ook kostenbesparende- en lange termijn oplossingen voor u als opdrachtgever.

 

Duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen is relevanter dan ooit. Steeds meer eigenaren van schepen, industrieën en gebouwen zien het belang van duurzaamheid en zijn bereid om hierin te investeren. Elektrotechnische systemen en de integratie en prestaties hiervan spelen hierbij in toenemende mate een belangrijke rol. Voor DROSTE Elektro is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt binnen vrijwel elke activiteit. Dat betekent dat we tot in detail op de hoogte zijn van de meest duurzame oplossing en technieken binnen uw branche en die ook kunnen aanbieden. Wij laten mogelijkheden zien en berekenen de energiebesparing die binnen uw organisatie en processen mogelijk zijn. Met duurzame oplossingen dragen wij hierdoor niet alleen bij aan een betere wereld, maar bieden we ook kostenbesparende- en lange termijn oplossingen voor u als opdrachtgever.

Maritiem & Offshore.

De Internationale Maritime Organisatie (IMO) heeft als doel gesteld dat de CO2-uitstoot van de scheepsvaart en de maritieme sector in zijn geheel in 2050 met 70% moet zijn verminderd in vergelijking met referentiejaar 2008. Op het gebied van duurzaamheid wil en moet de scheepvaart dus nog een flinke slag slaan. Binnen de sector is er dan ook veel aandacht voor de transitie richting alternatieve energiebronnen ter vervanging van traditionele gasolie verbrandingsmotoren en daarbij spelen (elektro-)technische installaties een grote rol.

DROSTE Elektro heeft veel kennis en ervaring rondom het elektrisch voortstuwen en aandrijven van schepen en maritiem materieel. Wij kunnen u adviseren over het gebruik van alternatieve energiedragers zoals brandstofcellen en batterijen en inzicht geven in hoe toepassingen zoals “power management”, de inzet van “peak shaving”, het (deels) varen op batterij systemen en het gebruik van walstroom kunnen bijdragen aan het reduceren van emissies.

Industrie & Machinebouw.

Om aan het Nederlandse Klimaatakkoord te voldoen, moet de industrie haar CO₂-emissies in 2030 met minstens 55% reduceren ten opzichte van 1990. DROSTE Elektro helpt industrieën met de integratie van duurzame technologieën en is creatief in het bedenken van oplossingen die bijdragen aan de realisatie van uw duurzaamheidsambities. Wij realiseren niet alleen zonnestroom installaties, duurzame LED verlichting systemen en laadpalen, maar denken ook met u mee rondom energiebesparingen binnen uw primaire productieproces.

Aandrijfsystemen bepalen voor ongeveer 70% het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse industrie. Onze specialisten beschikken over uitgebreide kennis en praktische ervaring rondom beschikbare technieken voor aandrijfsystemen en meet- en regelapparatuur die de keuzes voor duurzame investeringen vergemakkelijken. Hierbij adviseren wij u niet alleen over duurzaamheid en rendement, maar ook over de continuïteit van uw productieprocessen, het voorkomen van storingen, het verlengen van de levensduur van bestaande elektronische modules en alles wat daarbij komt kijken.

Utiliteit & Woningbouw.

Een duurzaam gebouwd of verbouwd gebouw heeft een zo laag mogelijk schadelijk effect op milieu, klimaat, grondstoffenvoorraden, mensen of de wereld als geheel. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor “Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)”. Zowel bij de bouw als verbouw van gebouwen is er dan ook veel aandacht voor de transitie richting alternatieve energiebronnen, het realiseren van energiebesparingen en het duurzaam vormgeven van verwarming, koeling en ventilatie systemen.

DROSTE Elektro help eigenaren van bedrijfspanden en gebouwen te verduurzamen door inzicht te geven in de kansen en mogelijkheden voor energiebesparingen en de integratie van duurzame technologieën. Denk hierbij aan zonnepanelen en laadpalen, maar ook warmte-koude opslag, batterij systemen en slimme energiebesparende automatiseringsoplossingen. Hierbij werken wij niet alleen aan de integratie van duurzame systemen, maar ook aan het hergebruik, de revisie en/of de inzet van materialen op een andere bestemming.

Kortom.

Kortom; de specialisten van DROSTE Elektro ontwerpen maatwerk systemen die op een zo duurzaam mogelijke manier functioneren, die aansluiten bij uw specifieke wensen en behoeftes en waar u op kunt vertrouwen. Wilt u verduurzamen? Neem gerust contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Wij helpen opdrachtgevers te verduurzamen en denken mee in oplossingen